Våbeneftersyn onsdag d. 27 september kl 17:00-19:00

Der afholdes våbeneftersyn onsdag d. 27-9 kl 17:00-19:00

Alle skytter som har våben registreret på SKV2 i Vigersted Skytteforening skal møde til fremvisning af våben.

Er man forhindret i at møde denne dag skal man kontakte formanden hurtigst muligt. Se telefonnummer på kontaktsiden.