Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Her er indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Som i år afholdes d. 21. marts 2018 kl. 19:00 på Vigersted Skole, Ågerupvej 1, 4100 Ringsted.

Dagsorden for Generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens/Bestyrelsens beretning.
  3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkommende forslag.
  5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
  6. Drøftelse af kommende års aktiviteter.
  7. Eventuelt

På valg i 2018 er.

Bestyrelsesmedlem: Torben s. Nielsen, Torben Jensen,
Per Christensen, Alex B. Andersen

Suppleanter: Mads Larsen.
Forslag til ny suppleant er: Jonas Manley.

Revisorer: John Christensen og Stefan Ågesen.

Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent for år 2018 har stemmeret på generalforsamlingen.

For god ordens skyld gøres opmærksom på at forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes §6 være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden på mail Vigerstedskf@live.dk

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret en lille forfriskning.

Med venlig hilsen

Vigersted Skytteforening
Bestyrelsen