Praktisk Oplysninger

Sikkerhed på banearealet

På hele banearealet er det skydelederen der har kommandoen. Under skydelederen vil der være minimum en banekommandør pr. bane. Banekommandøren står for sikkerheden på den enkelte bane, samt afvikling af skudserie.

Alle som opholder sig på denne bane skal adlyde banekommandørens ordre.

Foreningskontingent / en gangs betaling

Se mere under medlemsskab og kontingent

Baneareal

Vi har skydning på 10, 15, 25, 50, 100, 200, 300 og 500m bane.

Efter de enkelte baners godkendelse kan der benyttes henholdsvis salonriffel, kaliber .22 pistol, grov revolver, grov pistol samt baneriffel.

På vore baner må der skydes med riffel op til 9,8mm og pistol/Revolver op til 357 magnum, samt de ny kalibre .40,  .44 og .45ACP/long colt.

Love og regler på skydebanen

Skytteforeningen og den enkelte skytte som benytter arealerne er underlagt regler for besiddelse, brug, transport og opbevaring af deres våben & ammunition.

Alle skytter skal være bekendt med indholdet i våbenbekendtgørelsen.

Ved besøgende person som benytter banearealerne skal der forvises behørig våbentilladelse til våben og ammunition.