Medlemskab/Kontingent

Foreningskontingent / en gangs betaling

Medlemskab til Vigersted Skytteforening koster kr. 500,- for voksne og 250,- for unge under 18.

Kontingent perioden er fra 1. januar til 31. december.

Medlemskabet dækker skydning på klubaftener og VSF dage. Dog kan dele af banen være udlejet på enkelte VSF dage.

Kontingent indbetales til: reg.nr. 2282 konto.nr. 2551 284 967

En gangs betaling

Har du kun behov for at benytte skydebanen til indskydning inden jagten, og ikke vil betale fuldt kontingent, kan du købe en, endagsskydning til 80kr, som giver dig adgang brug af banen arealer på denne dag.

Er du ikke medlem kan du stadig benytte vores banearealer mod en engang betaling på kr. 80,- pr. dag.