Første klubaften i sæson 2017

Så er tiden ved at være til at første klubaften i sæsonen 2017 starter.

Som sædvanligt er det den første onsdag i april, og vi starter skydningen kl 17:00. I gennem vinteren er der lavet nogle tiltag omkring registrering af skytterne så det nu går hurtigere.

Desuden er der lavet lidt om på skiveopstillingen på nogle af riffelbanerne så der nu er ens skiver til alle.

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

VIGERSTED SKYTTEFORENING

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag d. 29 marts 2017 kl. 19.00.

Generalforsamlingen finder sted i foreningens klubhus, Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted.

Dagsorden for Generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og referent.
  1. Formandens / Bestyrelsens beretning
  1. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  1. Indkommende forslag.
  1. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
  1. Drøftelse af kommende års aktiviteter.
  1. Eventuelt

 

På valg i 2017 er:

Bestyrelsesmedlem: Karsten Olesen, Edvard B Nielsen, Nicki Meisner
Suppleanter. Allan Berthelsen og Mads Larsen.
Revisorer: John Christensen og Stefan Ågesen.
Alle ønsker genvalg.

Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent for år 2017 har stemmeret på generalforsamlingen.

For god ordens skyld gøres opmærksom på at forslag som medlemmer ønsker behandlet på  generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes §6 være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Send forslag til vigerstedskf@live.dk

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret en lille forfriskning.

Kontingentet for 2017 vil være for voksne kr. 500,- og unge under 18år kr. 250,-

Stigningen på kr. 50,- er grundet nye tiltag i 2017 såsom nyt toilet samt div. Renoveringer.

Med venlig hilsen
Vigersted Skytteforening
Bestyrelsen

Kalender 2017

Kalenderen for sæsonen 2017 er færdig, og findes her. Kalenderen for første halvår er udvidet med mere information omkring hvad der sker de enkelte dage,  resten af kalenderen vil blive opdateret omkring sommerferien, hvis der er spørgsmål til hvad der skydes eller andet kontakt en fra vagtholdet på banen eller skriv til vigerstedskf@live.dk