Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Her er indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Som i år afholdes d. 21. marts 2018 kl. 19:00 på Vigersted Skole, Ågerupvej 1, 4100 Ringsted.

Dagsorden for Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens/Bestyrelsens beretning.
 3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkommende forslag.
 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
 6. Drøftelse af kommende års aktiviteter.
 7. Eventuelt

På valg i 2018 er.

Bestyrelsesmedlem: Torben s. Nielsen, Torben Jensen,
Per Christensen, Alex B. Andersen

Suppleanter: Mads Larsen.
Forslag til ny suppleant er: Jonas Manley.

Revisorer: John Christensen og Stefan Ågesen.

Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent for år 2018 har stemmeret på generalforsamlingen.

For god ordens skyld gøres opmærksom på at forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes §6 være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden på mail Vigerstedskf@live.dk

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret en lille forfriskning.

Med venlig hilsen

Vigersted Skytteforening
Bestyrelsen

Første klubaften i sæson 2017

Så er tiden ved at være til at første klubaften i sæsonen 2017 starter.

Som sædvanligt er det den første onsdag i april, og vi starter skydningen kl 17:00. I gennem vinteren er der lavet nogle tiltag omkring registrering af skytterne så det nu går hurtigere.

Desuden er der lavet lidt om på skiveopstillingen på nogle af riffelbanerne så der nu er ens skiver til alle.

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

VIGERSTED SKYTTEFORENING

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag d. 29 marts 2017 kl. 19.00.

Generalforsamlingen finder sted i foreningens klubhus, Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted.

Dagsorden for Generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent.
 1. Formandens / Bestyrelsens beretning
 1. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 1. Indkommende forslag.
 1. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
 1. Drøftelse af kommende års aktiviteter.
 1. Eventuelt

 

På valg i 2017 er:

Bestyrelsesmedlem: Karsten Olesen, Edvard B Nielsen, Nicki Meisner
Suppleanter. Allan Berthelsen og Mads Larsen.
Revisorer: John Christensen og Stefan Ågesen.
Alle ønsker genvalg.

Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent for år 2017 har stemmeret på generalforsamlingen.

For god ordens skyld gøres opmærksom på at forslag som medlemmer ønsker behandlet på  generalforsamlingen skal i henhold til vedtægternes §6 være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Send forslag til vigerstedskf@live.dk

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret en lille forfriskning.

Kontingentet for 2017 vil være for voksne kr. 500,- og unge under 18år kr. 250,-

Stigningen på kr. 50,- er grundet nye tiltag i 2017 såsom nyt toilet samt div. Renoveringer.

Med venlig hilsen
Vigersted Skytteforening
Bestyrelsen