Velkommen

til Vigersted Skytte Forenings hjemmeside, om “Grøn Skydning”

Hvad er det her “Grøn skydning” egentligt ?

“Grøn skydning” er en mulighed, for dig, som medlem af Vigersted Skytte Forening, for at benytte dele af foreningens skydebanefaciliteter, uden for de normale åbningstider, og uden fast bemanding

Hvad kræver det ?

Du skal være aktivt medlem af foreningen.

Du skal have gennemført og bestået DGI Online skydeleder kursus

Du skal have gennemført VSF Sikkerheds kursus for “Grøn skydning”

Du skal løbende deltage i eventuel efteruddannelse.

Skydetider skal altid reserveres på denne side, senest 1 time før skydningen startes.

Hvordan kommer jeg så i gang ?

Du retter henvendelse til foreningen, enten via denne hjemmeside, via foreningens facebook side for medlemmer, eller retter henvendelse til det “faste” personale på skydebanen, hvor du vil få vejledning om det videre forløb.

Tilmeldingen til “Sikkerheds uddannelsen” forgår på foreningens Face-book side for medlemmer, under afsnittet “Begivenheder”, hvor der er yderligere instruktion og online tilmelding. samt via hjemmesiden.

Hvad er det “Grønne bevis” ?

Det “Grønne bevis”, er et plastikkort, der udgør et “kursus bevis” for gennemførelse af sikkerhedsuddannelsen, og skal placeres på det dertil indrettede “clipboard” på klubhuset, så længe der skydes. Den egentlige “Grønne tilladelse” er fremover elektronisk, i form af et “login”, med medlemsnummer, til denne side, der giver adgang til “reserveringsmodulet” – Kan man ikke logge ind / reserverer, så har man ikke tilladelse til at være “Grøn skytte”

Hvad skal jeg være “særligt” opmærksom på ?

Som “Grøn skytte”, er du normalt din egen og skydebanens “Skydeleder”, hvilket indebærer det fulde ansvar for at alle gældende regler bliver overholdt, hvilket også indebærer straffeansvar for eventuelle overtrædelser.

Ved grov eller gentagende overtrædelse(r) af gældende regler, vil tilladelsen til “Grøn skydning” blive inddraget, og det vil derefter ikke være muligt at reserverer skydetider.

Det fulde regelsæt, for “Grøn skydning” vil være tilgængeligt, oppe i menuen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Vigersted Skytteforening