Velkommen til Vigersted Skytte Forenings hjemmeside, om “Grøn Skydning”

Grøn skydning” er et supplement, til aktive og rutinerede medlemmer af Vigersted Skytte Forening, der under eget ansvar, kan benytte dele af foreningens skydebanefaciliteter, på udvalgte tider.
(Der kan skydes på op til 6 af ugens dage, dog begrænset af kaliber og andre arrangementer)

Hvad kræver det ?

Du skal være aktivt medlem af foreningen, og opfylde de grundlæggende krav, beskrevet i “VILKÅR” !

Du skal til enhver tid, rette dig efter de gældende “Vilkår” (Regler) m.v. der udstikkes og håndhæves af bestyrelsens kontaktpersoner. til, “Grøn Skydning” – Det er dem som bestemmer, og har “det sidste ord”.

Skydetider skal altid reserveres på denne side, senest 1 time før skydningen startes.

Hvordan kommer jeg så i gang ?

Du retter henvendelse til skydeleder, i klubhuse, på en bemandet skydedag, der skriver dig på vente / interesse liste.

Senere vil du modtage yderligere information, vedrørende forløbet.

Uddannelsen til “Grøn skytte” foregår ved Makker- / mentorundervisning.

Hvad er det “Grønne kort” ?

Det “Grønne kort”, er et personligt plastikkort, der udgør en del af tilladelsen til at være varetage rollen som “Skydeleder” på Grønne Skydninger. Den anden del, som er den egentlige “Grønne tilladelse” er elektronisk, i form af et “login”, med medlemsnummer, til denne side, der giver adgang til “reserveringsmodulet”.

Kan man ikke logge ind / reserverer, så har man ikke tilladelse til at være “Grøn skytte”

Dette kort / tilladelse med tilhørende beføjelser kan inddrages ud varsel.

Hvad skal jeg være “særligt” opmærksom på ?

Som “Grøn skytte”, er du normalt din egen og skydebanens “Skydeleder”, hvilket indebærer det fulde ansvar (også hvad andre laver) for at alle gældende regler bliver overholdt, hvilket også kan indebærer straffe-/ erstatnings ansvar for eventuelle overtrædelser og uheld.

Ved grov eller gentagende overtrædelse(r) af gældende regler, vil tilladelsen til “Grøn skydning” blive inddraget uden varsel, og det vil derefter ikke være muligt at reserverer skydetider.

Det fulde regelsæt (VILKÅR for Grøn skydning), er tilgængelig, her på hjemmesiden, oppe i “Topmenuen”

Med venlig hilsen

Vigersted Skytteforening bestyrelse