> VIGTIGT<

Nye VILKÅR (Regelsæt) for Grøn skydning er trådt i kraft pr. 1. Juni 2023

Velkommen til Vigersted Skytte Forenings hjemmeside, om “Grøn Skydning”

Hvis du prøver at logge ind, og får meddelelsen: FEJL: Brugernavnet “XXX” findes ikke på dette websted, så er du ikke registreret som grøn skytte i systemet (mere). Dette kan skyldes at du ikke har opfyldt de grundlæggende krav, beskrevet i “VILKÅR” punkt 2. og betyder at du ikke (mere) har tilladelse til at være “Grøn skytte” !!!

Alle der må skyde Grøn skydning” har fra april gennemgået en pligtig “efteruddannelse” og fået udstedt et nyt “Grønt kort” af plastik.

“Grøn skydning” er et supplement, til aktive og rutinerede medlemmer af Vigersted Skytte Forening, for at benytte dele af foreningens skydebanefaciliteter, uden for de normale åbningstider, og uden fast bemanding
(Der kan skydes på op til 6 af ugens dage, dog begrænset af kaliber og andre arrangementer)

Hvad kræver det ?

Du skal være aktivt medlem af foreningen, og opfylde de grundlæggende krav, beskrevet i “VILKÅR” !

Deltagelse på “grønne skydninger” tæller ikke med, som “fremmøde” / aktivitet, i forbindelse med de krav der stilles i forbindelse med administration / bibeholdelse af våbentilladelser (SKV 2), og kan på ingen måde erstatte fremmøde på bemandede skydedage.

Skydetider skal altid reserveres på denne side, senest 1 time før skydningen startes.

Hvordan kommer jeg så i gang ?

Du retter henvendelse til skydeleder, i klubhuse, på en bemandet skydedag, der skriver dig på vente / interesse liste.

Senere vil du modtage yderligere information, vedrørende forløbet.

Uddannelsen til “Grøn skytte” foregår ved Makker- / mentorundervisning.

Hvad er det “Grønne kort” ?

Det “Grønne kort”, er et plastikkort, der udgør en del af tilladelsen til at være varetage rollen som “Skydeleder” på skydninger, uden for normal åbningstid, og uden “Fast bemanding. Den anden del, som er den egentlige “Grønne tilladelse” er elektronisk, i form af et “login”, med medlemsnummer, til denne side, der giver adgang til “reserveringsmodulet” – Kan man ikke logge ind / reserverer, så har man ikke tilladelse til at være “Grøn skytte”

Dette kort / tilladelse med tilhørende beføjelser kan inddrages ud varsel.

Hvad skal jeg være “særligt” opmærksom på ?

Som “Grøn skytte”, er du normalt din egen og skydebanens “Skydeleder”, hvilket indebærer det fulde ansvar for at alle gældende regler bliver overholdt, hvilket også kan indebærer straffeansvar for eventuelle overtrædelser.

Ved grov eller gentagende overtrædelse(r) af gældende regler, vil tilladelsen til “Grøn skydning” blive inddraget uden varsel, og det vil derefter ikke være muligt at reserverer skydetider.

Det fulde regelsæt (VILKÅR for Grøn skydning), er tilgængelig, her på hjemmesiden, oppe i “Topmenuen”

Med venlig hilsen

Vigersted Skytteforening bestyrelse