nyheder

Vi forsøger løbende at lægge information op om vores aktiviteter.
Al information bliver ligeledes udsendt på nyhedsmail og Facebook

Generalforsamling

Udgivet: 25. februar 2020

Vigersted skytteforening afholder generealforsamling d. 24. marts kl. 18-20. 

Generalforsamlingen finder sted på  følgende adresse: Mellem Broerne 12E, 4100 Ringsted. Du kan se parkeringsmuligheder her.

Vi håber på at se alle medlemmer denne aften. Du finder dagsorden her.

Aktivitetsprogram 2020

Udgivet: 20. februar 2020

Så er vores aktivitetsprogram for sæson 2020 tilgængeligt her på hjemmesiden. Du finder det under fanen “kalender”.

Skydebanen åbner første gang onsdag d. 18. marts!

Bemærk der løbende i sæsonen kan komme mindre justeringer, hvorfor du som skytte altid bør holde dig opdateret på hjemmesiden. Vi glæder os til at se dig på banen og skyde den nye sæson ind sammen.

Klubaften bliver til åben skydedag

Udgivet: 20. februar 2020

Fra sæson 2020 skifter vores skydedage om onsdagen navn fra “klubaften” til ” åben skydedag”. Der har været en del misforståelser omkring navnet “klubaften”, som nok antyder, at kun medlemmer er velkomne. Sådan har det aldrig været. Klubaftenerne om onsdagen, som nu hedder “åbne skydedage”, er dage hvor både medlemmer og gæster er velkomne. Det er på disse dage vi har fuld bemanding på banerne, hvor dygtige instruktører står klar til at hjælpe erfarne som nye. Således er skydedagen den samme, blot med nyt navn. 

Betal dit kontingent og SKV med mobilepay

Udgivet: 06. januar 2020

Vi har på det seneste oplevet, at mange ønsker at betale regninger fra VSF, hjemmefra via mobilepay. Vi ønsker selvfølgelig, at yde den bedste service til vores medlemmer, hvorfor du fra det nye år kan betale både kontingent og faktura (SKV) med mobilepay.

Selvfølgelig er det fortsat muligt, at betale via kontooverførsel, ligesom du stadig kan betale kontant i klubhuset.

OBS! Det er vigtigt, at du bruger det korrekte nummer til din transaktion, da vi ellers har svært ved at se, hvad du præcist betaler for. Tilføj evt. en præcisering i kommentarfeltet.

Du kan altid finde finde numrene under kontaktinformationer her på siden.

Kontingent: 10764 & Faktura/SKV: 800997

Nyt kontingent i 2020

Udgivet: 03. januar 2020

Vi har søsat flere projekter i den seneste tid, som alt sammen koster penge. Bestyrelsen har derfor besluttet, øge det årlige kontingent fra 600 kr til 700 kr. 

Vi håber på medlemmernes forståelse. Rigtig godt nytår

Øget sikkerhed i Vigersted skytteforening

Udgivet: 30. december 2019

På baggrund af udvist bekymring fra enkelte af vores naboer, har vi udvidet sikkerheden på den ene af vores baner. Det drejer sig om skydehuset på 200 meter-banen, som vakte bekymring ift. skudvinklen og hvorvidt man sikkert kan færdes på arealet op til banen under skydning. Politiets sikkerhedsrepræsentant, som jævnligt tilser om skydebanerne lever op til sikkerhedskravene, fandt ikke nogen grund til bekymring, da alle sikkerhedskrav opfyldes. Alligevel har bestyrelsen i VSF besluttet, at påmontere jernplader på ydersiden af højre sluse til opfang af eventuelle projektiler. Ligesom ekstra skilte med varsling om skydeområde er opsat fra skovsiden.

Selvom banen hele tiden har været sikkerhedsmæssig forsvarlig, ifølge politiet, ønsker vi ikke at skabe utryghed hos vores naboer. Vi i Vigersted Skytteforening ønsker kun et godt forhold til vores naboer, hvorfor vi også valgte at efterkomme disse ønsker om tiltag. Vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden.

Mandag d. 30. september 2019, kunne man i Dagbladet Ringsted læse om en af vores naboers bekymring for den nye miljøgodkendelse.

Udgivet: 03. oktober 2019

Vi i Vigersted Skytteforening prøver i muligt omfang at lytte til vores naboers bekymring, da skydebaner som vores, netop er støjende aktiviteter. Den nye og meget omkostningsfulde miljøgodkendelse er også et resultat af naboklager, hvor man ønskede den gamle miljøgodkendelse revideret.

Alligevel er der mange faktuelle ting i artiklen, som enten er mangelfulde eller fraværende. Vi vil derfor bidrage med vores perspektiv i sagen.

Vi har forsøgt flere tiltag for at mindske støj på vores baner. Herunder to skydehuse med støjdæmpende sluser og afviklingen af 300m & 500m banerne. Men at lyddæmpe samtlige våben eller stille krav om at vores brugere selv skal lyddæmpe deres våben, er ikke alene omkostningsfuldt, men også i strid med lovgivningen. Det er ikke tilladt at montere lyddæmpere på skytteforeningsvåben. Vi  vil ligeledes understrege, at montering af lyddæmper, ikke har effekt på den lyd vores naboer hører, da riffelprojektiler overstiger lydens hastighed, og derfor udgiver et overlydsknald, som vi kender det fra jægerfly. Lyddæmpere dæmper kun lyden fra mundingen af riflen til gavn for skytten selv.

Mindst hvert andet år, kontrollerer politiet om skydebanen lever op til de sikkerhedsmæssige krav de stiller til os. I Vigersted Skytteforening fylder sikkerhed meget, vi har konstant sikkerhed som første prioritet under vores skydninger. Vi garanterer derfor også, at det absolut er sikkert, at færdes uden for skydebanernes afmærkning, ligesom det er sikkert at færdes på foreningens område, når man følger instruktørernes anvisninger. Til orientering kan tilføjes, at når den røde kugle er hejst på banen, er der igangsat skydning.

Vigersted Skytteforening er omgrænset af volde. Ikke støjvolde, som der benævnes i artiklen, men sikkerhedsvolde til at opfange projektilerne. Vi er i foreningen imødekommende overfor initiativer, som kan dæmpe støjen yderligere. Om jordvolde lige er den mest optimale løsning, er vi ikke sikre på. Problematikken omkring etablering af støjafskærmning ligger egentlig i, at området hvor skydebanen ligger er fredet. Derfor er det meget svært, hvis ikke nærmest umuligt, at få tilladelse til at bygge eller grave.

Hvis der er spørgsmål eller kommentar til vores svar eller artiklen i Dagbladet Ringsted er du velkommen til at kontakte Vigersted Skytteforening på email: Vigerstedskf@live.dk

Stigende antal medlemmer

Udgivet: 11. september 2019

Vi tager i fællesskab hele tiden nye tiltag, for at gøre skydningen mere interessant for vores medlemmer. Det afspejler sig i de mange nye medlemmer som er tilgået foreningen i 2019. 

Vores medlemstal er nu oppe på 165, hvilket betyder en stigning på godt 22 % i 2019.

Det er meget flotte tal, som kun få skytteforeninger i Danmark kan fremvise. Derfor skylder vi en stor tak til alle de medlemmer som, med deres initiaver og engament, har gjort en ekstra indsats med frivlligt arbejde i foreningen. Om det er på arbejdsdage, vagthold eller noget helt andet.

Tusinde tak.

VSF søger donationer til nyt toiletrum

Udgivet: 12. april 2019

Tegningerne til et nyt toilet er allerede klar og indsendt til kommunen. Vores plan er, at bygge to stationære toiletter i separat rum med skillevæg i skiveskuret. Afløbet fra toilettet føres til en nedgravet samletank, som tømmes efter behov.

Næste skridt i processen er nu,  at realisere planen. Vi håber derfor på donationer fra medlemmer, til at gøre det nye toilet til virkelighed. Vi søger samtidig også forskellige fonde om bidrag til projektet.

Har du lyst til at give et bidrag til projektet, så er du hjertelig velkommen til, at sende et beløb efter eget ønske til nedenstående MobilePay-nummer. Mærk venligst overførslen med teksten “Toilet” evt. efterfulgt af dit navn.

Vi takker for al den hjælp vi kan få!

 

888440

Tilskud til nye stålskiver

Udgivet: 10. april 2019

Vigersted Skytteforening har, fået bevilliget et tilskud på 29.000 kr. fra Danmarks Idrætsforbund til nye stålskiver. Det betyder vi snart kan tilbyde nye typer skydninger på både pistol- og riffelbanerne.

For os er det vigtigt, at skydning er alsidig, og aldrig bliver kedeligt. Derfor vil vi gerne tilfredsstille alle medlemmernes forskellige interesser indenfor skydning. 

De nye skiver består dels af vælteskiver til Steel challenge & IPSC, og dels af forskellige jagtskiver i forskellige dyresilluetter, hvor træf i hjerteregionen hejser et lille flag. 

 

 

Nye aktivitetskrav

Udgivet: 08. februar 2019

Bestyrelsen har besluttet, at ændre aktivitetskravene for medlemmer med SKV2.

Fremover skal du som minimum være fremmødt på banen, til enten klubaftener eller VSF-dage, 6 gange årligt for pistolskytter & 4 gange for riffelskytter. Således er aktivitetskravene de samme, om du er våbenejer (SKV2) eller om du er medlem i prøveperioden.

Prøveperioden for pistolskytter, som ønsker SKV2, er fortsat 2 år.

Online skydelederprøve

Udgivet: 28. januar 2019

Nu er det muligt, at tage skydelederprøven online. Prøven udgør en række tilfældige spørgsmål i sikkerhedsbestemmelserne. Det tager ca. 20 minutter at gennemføre prøven, og den er gratis.

Er du medlem af Vigersted Skytteforening, og samtidig ikke er bange for at tage ansvar. Så søger vi altid banekommandører/skydeledere til opretholdelse af sikkerheden på banerne.

Du kan tage skydelederprøven her.

Close Menu