nyheder

Vi forsøger løbende at lægge information op om vores aktiviteter.
Al information bliver ligeledes udsendt på nyhedsmail og Facebook

Mandag d. 30. september 2019, kunne man i Dagbladet Ringsted læse om en af vores naboers bekymring for den nye miljøgodkendelse.

Udgivet: 03. oktober 2019

Vi i Vigersted Skytteforening prøver i muligt omfang at lytte til vores naboers bekymring, da skydebaner som vores, netop er støjende aktiviteter. Den nye og meget omkostningsfulde miljøgodkendelse er også et resultat af naboklager, hvor man ønskede den gamle miljøgodkendelse revideret.

Alligevel er der mange faktuelle ting i artiklen, som enten er mangelfulde eller fraværende. Vi vil derfor bidrage med vores perspektiv i sagen.

Vi har forsøgt flere tiltag for at mindske støj på vores baner. Herunder to skydehuse med støjdæmpende sluser og afviklingen af 300m & 500m banerne. Men at lyddæmpe samtlige våben eller stille krav om at vores brugere selv skal lyddæmpe deres våben, er ikke alene omkostningsfuldt, men også i strid med lovgivningen. Det er ikke tilladt at montere lyddæmpere på skytteforeningsvåben. Vi  vil ligeledes understrege, at montering af lyddæmper, ikke har effekt på den lyd vores naboer hører, da riffelprojektiler overstiger lydens hastighed, og derfor udgiver et overlydsknald, som vi kender det fra jægerfly. Lyddæmpere dæmper kun lyden fra mundingen af riflen til gavn for skytten selv.

Mindst hvert andet år, kontrollerer politiet om skydebanen lever op til de sikkerhedsmæssige krav de stiller til os. I Vigersted Skytteforening fylder sikkerhed meget, vi har konstant sikkerhed som første prioritet under vores skydninger. Vi garanterer derfor også, at det absolut er sikkert, at færdes uden for skydebanernes afmærkning, ligesom det er sikkert at færdes på foreningens område, når man følger instruktørernes anvisninger. Til orientering kan tilføjes, at når den røde kugle er hejst på banen, er der igangsat skydning.

Vigersted Skytteforening er omgrænset af volde. Ikke støjvolde, som der benævnes i artiklen, men sikkerhedsvolde til at opfange projektilerne. Vi er i foreningen imødekommende overfor initiativer, som kan dæmpe støjen yderligere. Om jordvolde lige er den mest optimale løsning, er vi ikke sikre på. Problematikken omkring etablering af støjafskærmning ligger egentlig i, at området hvor skydebanen ligger er fredet. Derfor er det meget svært, hvis ikke nærmest umuligt, at få tilladelse til at bygge eller grave.

Hvis der er spørgsmål eller kommentar til vores svar eller artiklen i Dagbladet Ringsted er du velkommen til at kontakte Vigersted Skytteforening på email: Vigerstedskf@live.dk

Kommende arbejdsdage

Udgivet: 11. september 2019

Vi kan bruge al den hjælp vi kan få, og heldigvis har vi mange medlemmer, som er villige til at give den en skalle på vores arbejdsdage. 

Vi har stadig projekter på banen, som trænger til at blive færdiggjorte, til fordel for alle skytter. Derfor har bestyrelsen planlagt yderligere to arbejdsdage i denne sæson, hvor vi håber på lige så flot et fremmøde og engagement som de forrige.

Nye arbejdsdage er 26. oktober & 9. november.

Vi håber på at se jer en af dagene!

Skydesportens Dag 2019

Udgivet: 11. september 2019

Det er ikke svært at ramme midten på en skydeskive – men det er svært at gøre det hver gang. Skal det lykkes, kræver det fokus, koncentration og ro i kroppen og mental balance. Heldigvis gør træning, at du bliver bedre til netop det, samtidig med at dine skud kommer tættere og tættere på midten.

DGI afholder igen det landsdækkende arrangement; Skydesportens Dag. På denne dag er der mulighed for GRATIS at få lov at prøve kræfter med skydesporten. 

Tag familien med til Vigersted Skytteforening og oplev en dag på skydebanen. Vi stiller instruktører, våben og udstyr til rådighed for dig og din familie d. 12. oktober 2019 i tidsrummet 10:00-15:00. Det eneste, du skal gøre, er at medbringe billed-id eller sygesikringskort sammen med et andet id-kort.

Stigende antal medlemmer

Udgivet: 11. september 2019

Vi tager i fællesskab hele tiden nye tiltag, for at gøre skydningen mere interessant for vores medlemmer. Det afspejler sig i de mange nye medlemmer som er tilgået foreningen i 2019. 

Vores medlemstal er nu oppe på 165, hvilket betyder en stigning på godt 22 % i 2019.

Det er meget flotte tal, som kun få skytteforeninger i Danmark kan fremvise. Derfor skylder vi en stor tak til alle de medlemmer som, med deres initiaver og engament, har gjort en ekstra indsats med frivlligt arbejde i foreningen. Om det er på arbejdsdage, vagthold eller noget helt andet.

Tusinde tak.

Private arrangementer i oktober

Udgivet: 06. september 2019

Der afholdes to ekstraordinære private arrangementer i oktober på Vigersted Skydebane. 

Arrangementerne afholdes på følgende tidspunkter:

23. oktober & 30. oktober, kl. 0800-1600

Vigersted skytteforening er forpligtet til offentligt, at advertisere ekstraordinære skydedage, til gavn for beboerne i nærområdet. Opstår der spørgsmål i fobindelse med ovenstående, kontakt derfor Formanden af foreningen.

VSF søger donationer til nyt toiletrum

Udgivet: 12. april 2019

Tegningerne til et nyt toilet er allerede klar og indsendt til kommunen. Vores plan er, at bygge to stationære toiletter i separat rum med skillevæg i skiveskuret. Afløbet fra toilettet føres til en nedgravet samletank, som tømmes efter behov.

Næste skridt i processen er nu,  at realisere planen. Vi håber derfor på donationer fra medlemmer, til at gøre det nye toilet til virkelighed. Vi søger samtidig også forskellige fonde om bidrag til projektet.

Har du lyst til at give et bidrag til projektet, så er du hjertelig velkommen til, at sende et beløb efter eget ønske til nedenstående MobilePay-nummer. Mærk venligst overførslen med teksten “Toilet” evt. efterfulgt af dit navn.

Vi takker for al den hjælp vi kan få!

 

888440

Tilskud til nye stålskiver

Udgivet: 10. april 2019

Vigersted Skytteforening har, fået bevilliget et tilskud på 29.000 kr. fra Danmarks Idrætsforbund til nye stålskiver. Det betyder vi snart kan tilbyde nye typer skydninger på både pistol- og riffelbanerne.

For os er det vigtigt, at skydning er alsidig, og aldrig bliver kedeligt. Derfor vil vi gerne tilfredsstille alle medlemmernes forskellige interesser indenfor skydning. 

De nye skiver består dels af vælteskiver til Steel challenge & IPSC, og dels af forskellige jagtskiver i forskellige dyresilluetter, hvor træf i hjerteregionen hejser et lille flag. 

 

 

Nye aktivitetskrav

Udgivet: 08. februar 2019

Bestyrelsen har besluttet, at ændre aktivitetskravene for medlemmer med SKV2.

Fremover skal du som minimum være fremmødt på banen, til enten klubaftener eller VSF-dage, 6 gange årligt for pistolskytter & 4 gange for riffelskytter. Således er aktivitetskravene de samme, om du er våbenejer (SKV2) eller om du er medlem i prøveperioden.

Prøveperioden for pistolskytter, som ønsker SKV2, er fortsat 2 år.

Online skydelederprøve

Udgivet: 28. januar 2019

Nu er det muligt, at tage skydelederprøven online. Prøven udgør en række tilfældige spørgsmål i sikkerhedsbestemmelserne. Det tager ca. 20 minutter at gennemføre prøven, og den er gratis.

Er du medlem af Vigersted Skytteforening, og samtidig ikke er bange for at tage ansvar. Så søger vi altid banekommandører/skydeledere til opretholdelse af sikkerheden på banerne.

Du kan tage skydelederprøven her.

Close Menu