nyheder

Vi forsøger løbende at lægge information op om vores aktiviteter.
Al information bliver ligeledes udsendt på nyhedsmail og Facebook

Færre klubaftener fra oktober

Udgivet: 15. september 2021

Fra oktober og resten af året holder vi kun åbent hver anden onsdag. Du finder datoerne i vores kalender under fanen “skydedage”.

Bemærk at du som grønt medlem, kan skyde med grovkaliber på de onsdage vi holder lukket.

Husk: Der holdes juleafslutning d. 15. december med fælles skydning og julehygge for medlemmer.

Stikprøvekontrol på grønne skydedage

Udgivet: 06. september 2021

Bestyrelsen har nedsat en kontrolgruppe, der skal sikre at reglementer og sikkerhed overholdes på ubemandede skydedage (grønne skydedage). De vil foretage løbende stikprøvekontrol på disse dage, så hvis du som skytte med grønt medlemskort, møder en af vores kontrollører, så tag godt imod dem og spørg endelig hvis du er tvivl om noget. Foreningens tilladelser til at drive en skydebane, afhænger af, at vi overholder gældende bestemmelser. Vær derfor altid opdateret på regler og skydetider. Du finder dem på hjemmesiden nederst under fanen ”skydedage”.

100/200 m-banerne er lukket

Udgivet: 28. juli 2021

Desværre er det ikke længere muligt for os, at tilbyde skydning på vores lange baner. Dette skyldes, at vores lejeaftale med lodsejer ophører uden mulighed for fornyelse. Vi i bestyrelsen, søger fortsat efter alternative løsninger, således vi kan tilbyde riffelskydning på længere afstande for vores medlemmer.

Vi vil fortsat have mulighed for riffelskydning på 50 meter.

Skydning på belyste baner

Udgivet: 07. oktober 2020

Førhen var der ikke et fast tidspunkt for hvornår skydningen skulle afsluttes, da vores tilladelse kun gjaldt til solnedgang. Med en ny miljøgodkendelse, kan vi nu tilbyde skydning efter solnedgang, hvorfor de bemandede skydninger nu ligger i faste tidsrum. Med andre ord, er det fra i år muligt, at holde åbent i eftermiddag-/aftentimerne i vinterhalvåret, da vi har opsat stationær belysning på alle baner.

Vi ses på banen!

Nye aktivitetskrav

Udgivet: 08. februar 2019

Bestyrelsen har besluttet, at ændre aktivitetskravene for medlemmer med SKV2.

Fremover skal du som minimum være fremmødt på banen, til enten klubaftener eller VSF-dage, 6 gange årligt for pistolskytter & 4 gange for riffelskytter. Således er aktivitetskravene de samme, om du er våbenejer (SKV2) eller om du er medlem i prøveperioden.

Prøveperioden for pistolskytter, som ønsker SKV2, er fortsat 2 år.

Online skydelederprøve

Udgivet: 28. januar 2019

Nu er det muligt, at tage skydelederprøven online. Prøven udgør en række tilfældige spørgsmål i sikkerhedsbestemmelserne. Det tager ca. 20 minutter at gennemføre prøven, og den er gratis.

Er du medlem af Vigersted Skytteforening, og samtidig ikke er bange for at tage ansvar. Så søger vi altid banekommandører/skydeledere til opretholdelse af sikkerheden på banerne.

Du kan tage skydelederprøven her.