nyheder

Vi forsøger løbende at lægge information op om vores aktiviteter.
Al information bliver ligeledes udsendt på nyhedsmail og Facebook

Færre klubaftener fra oktober

Udgivet: 15. september 2021

Fra oktober og resten af året holder vi kun åbent hver anden onsdag. Du finder datoerne i vores kalender under fanen “skydedage”.

Bemærk at du som grønt medlem, kan skyde med grovkaliber på de onsdage vi holder lukket.

Husk: Der holdes juleafslutning d. 15. december med fælles skydning og julehygge for medlemmer.

Særskilt skydning torsdag d. 09. september

Udgivet: 07. september 2021

Vi gør naboer mfl. opmærksom på, at der på torsdag, vil være særskilt skydning med sortkrudt i tidsrummet kl. 0900-1500.

Henvendelser herom bedes rettes til Næstformanden på tlf: 6061 1465

Stikprøvekontrol på grønne skydedage

Udgivet: 06. september 2021

Bestyrelsen har nedsat en kontrolgruppe, der skal sikre at reglementer og sikkerhed overholdes på ubemandede skydedage (grønne skydedage). De vil foretage løbende stikprøvekontrol på disse dage, så hvis du som skytte med grønt medlemskort, møder en af vores kontrollører, så tag godt imod dem og spørg endelig hvis du er tvivl om noget. Foreningens tilladelser til at drive en skydebane, afhænger af, at vi overholder gældende bestemmelser. Vær derfor altid opdateret på regler og skydetider. Du finder dem på hjemmesiden nederst under fanen ”skydedage”.

Våbeneftersyn

Udgivet: 25. august 2021

Husk, at hvis du har våben på SKV2, skal du medbringe dem til obligatorisk våbeneftersyn. 

Næste våbeneftersyn er 8. september 2021

Er du forhindret i at komme til våbeneftersyn, skal du selv kontakte formanden og aftale andet.

Vi gør yderligere opmærksom på, at skytter med eget våben, er påkrævet at deltage i skydningerne på klubaftener mindst seks gange årligt for at opretholde tilladelse til våbnet. Aktiviteter på grønne skydedage, tæller ikke.

 

100/200 m-banerne er lukket

Udgivet: 28. juli 2021

Desværre er det ikke længere muligt for os, at tilbyde skydning på vores lange baner. Dette skyldes, at vores lejeaftale med lodsejer ophører uden mulighed for fornyelse. Vi i bestyrelsen, søger fortsat efter alternative løsninger, således vi kan tilbyde riffelskydning på længere afstande for vores medlemmer.

Vi vil fortsat have mulighed for riffelskydning på 50 meter.

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Udgivet: 05. juli 2021

Kære medlem af Vigersted Skytteforening

Grundet corona restriktioner i foråret var det ikke muligt at afholde generalforsamling som normalt.

Der afholdes derfor generalforsamling mandag d. 2 august kl 18:30.

Der vil være spisning med smørebrød fra kl 17:30-18:30.
For deltagelse i spisning tilmelding på email vigerstedskf@live.dk senest d. 21/7

Se dagsorden her VSF_Generalforsamling 2021

Mvh.
Vigersted Skytteforening

Genåbning af skydebane

Udgivet: 20. april 2021

Grundet myndighedernes seneste tiltag vedrørende Corona-restriktioner, kan Vigersted Skytteforening igen holde åbent om onsdagen på “åbne skydedage”. Med et max tilladt antal personer på 50, ser vi det ikke længere nødvendigt med tilmelding før ankomst om onsdagen. Vi forbeholder os dog retten til at lukke for besøgende, såfremt dette antal, mod forventning, skulle overskrides.

Ligeledes har vi åbent for medlemmer på vores VSF-dage, der er planlagt enkelte lørdage. Du finder de specifikke dage i vores kalender. På disse dage, er der fortsat krav om tilmelding.

Gældende for alle skydedage er, at klubhuset holdes lukket. De betyder at indskrivning af skytter vil foregå udendørs. Husk at holde afstand i køen til indskrivningen.

Vi glæder os meget til, at ser jer alle.

Vi beder jer om, stadig, at udvise hensyn omkring afspritning, afstand mv.

Steel Challenge kursus d. 10 april

Udgivet: 11. marts 2021

Der afholdes Steel Challenge – B-Licens kursus d. 10. april 2021 i tidsrummet 09:00-16:00

Ved gennemførsel giver dette kursus deltageren lov til at deltage i Steel Challende matches,
samt træning på stål skiver.

Se mere information om kurset i invitationen her:

https://vigerstedskytteforening.dk/wp-content/uploads/2021/03/VSF_B_2021.pdf

Aktiviteter for 2021 på standby

Udgivet: 16. januar 2021

I lyset af det nuværende forsamlingsforbud på max 5 personer, afventer vi foreløbig med at planlægge årets aktiviteter. Så snart vi ser mulighed igen for at holde åbent på traditionelt vis, vil mere information tilgå.

Der vil dog enkelte gange, fortsat blive skudt på banen, da vores “grønne” skytter, har mulighed for at træne uden for åbningstid, i lyset af deres sikkerhedsuddannelse på banen og deres baggrund som skydeledere.

De grønne skytter har selvfølgelig pligt til at overholde myndighedernes retningslinjer i den forbindelse.

Aktiviteter aflyses resten af 2020

Udgivet: 18. december2020

Grundet de yderligere tiltag fra regeringen vedr. Corona virus aflyses alle resterende aktiviteter resten af året.

Det vil dog stadig være muligt at skyde som grøn skydning.

Hold dig opdateret på kalenderen som du finder under menupunktet Kalender

Ny obligatorisk online baneprotokol til grøn skydedag

Udgivet: 23. november 2020

Regeringen har forlænget forsamlingsforbuddet til medio december. Derfor er Vigersted Skytteforening fortsat lukket.

Skytter med grønt medlemskort, kan dog stadig benytte banearealerne udenfor åbningstiden, såfremt der ikke er mere end 10 personer på foreningens område.

Vi har nu fået et nyt bookingsystem til de grønne skytter. I første omgang var systemet tiltænkt, som et værktøj til at sikre forsamlingsforbuddet blev overholdt. Nu bliver det også en online baneprotokol.

For dig som grøn skytte, bliver det derfor en erstatning til den manuelle baneprotokol ved postkassen. Dels er denne løsning administrativt lettere, men den giver også jer skytter mulighed for at tilmelde jer hjemmefra, ligesom i altid kan se hvornår der er plads på banenerne.

Det må understreges, at det er obligatorisk at tilmelde sig den online baneprotokol ved brug af skydebanen uden for åbningstid.

Den online baneprotokol igangsættes fra i dag, men da det er et nyudviklet system, er al konstruktiv kritik hjertelig velkommen, så vi løbende kan finjustere.

Du finder online baneprotokol nederst på siden “kalender”.

Vigersted skytteforening lukker under nye Covid-restriktioner

Udgivet: 26. oktober 2020

I lyset af myndighedernes seneste restriktioner, med et forsamlingsforbud på mere end 10 personer, er vi endnu engang nødsaget til, at lukke foreningen. Det betyder al planlagt aktivitet på onsdag og lørdage som udgangspunkt ikke bliver afholdt. Skytter med minimum grønt medlemskort, kan fortsat benytte banearealerne efter gældende regler, dog pålægges skydelederen ansvaret for, at forsamlingsforbuddet, samt øvrige af myndighedernes retningslinjer overholdes. Som grøn skytte, bør du derfor  ALTID melde din ankomst til skydeleder.

Andre skydninger og kurser med under 10 deltagere vil fortsat blive afholdt.

Skydning på belyste baner

Udgivet: 07. oktober 2020

Førhen var der ikke et fast tidspunkt for hvornår skydningen skulle afsluttes, da vores tilladelse kun gjaldt til solnedgang. Med en ny miljøgodkendelse, kan vi nu tilbyde skydning efter solnedgang, hvorfor de bemandede skydninger nu ligger i faste tidsrum. Med andre ord, er det fra i år muligt, at holde åbent i eftermiddag-/aftentimerne i vinterhalvåret, da vi har opsat stationær belysning på alle baner.

Vi ses på banen!

Generalforsamling i Vigersted Skytteforening d. 3. August

Udgivet: 06. juli 2020

Normalt afholdes generalforsamlingen i marts måned, lige før sæsonstart. Dette var ikke muligt år, grundet Covid-19. Efter myndighedernes lempelser, ser vi nu en mulighed for at afholde generalforsamlingen her til sommer i stedet. Du finder dagsordenen herunder. Bemærk at indkomne forslag skal sendes senest to uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen finder sted på skydebanen d. 3. august kl. 1800.

Ny jagttegnsbekendtgørelse

Udgivet: 27. juni 2020

D. 1 Juli træder der ny jagttegnsbekendtgørelse i kraft og for at kunne gå til riffelprøve skal du fremover afgive samlet 25 skud, 5 skud i hver af følgende skydestillinger inden du kan gå til riffelprøve.

Siddende på stol
Knælende med støtte (Skydestok)
Knælende uden støtte
Stående uden støtte
Stående med støtte

Ovenstående vil gælde alle der skal til riffelprøve efter 1. Juli.

Vigersted Skytteforening arbejder på hurtigst muligt at kunne tilbyde kommende riffelprøveaspiranter undervisning og skydning så de vil være klar til riffelprøven efter gældende lovgivning.

 

Halvårligt kontingent suspenderet i sæson 2020

Udgivet: 05. juni 2020

Vi har i den seneste tid fået henvendelser omkring det halvårlige kontingent, som hidtil har været praktiseret for nye medlemmer, der melder sig ind sent i sæsonen. Grundet Covid-19 har foreningen ikke været åben i denne sæson endnu, men vi håber fortsat, at udsigterne ikke er lange, før dette er muligt. Mange medlemmer har på trods af, at dørene har været lukkede, betalt deres kontingent. Det har stor betydning for foreningens økonomi, da vores faste udgifter er uændrede, selv under Covid-19 udbrud. Foreningens primære indtægtskilde er kontingentindbetalinger. Vi skylder derfor disse medlemmer stor tak for deres loyalitet og støtte!

Af samme årsag, ser vi det urimeligt for disse loyale medlemmer, såfremt resterende medlemmer, kan nøjes med at betale halvårligt kontingent, når vi igen får mulighed for at åbne. Yderligere vil det få større konsekvenser for foreningens økonomi, såfremt de primære indtægter halveres i fremtiden med halvårskontingentet.. Derfor suspenderes det halvårlige kontingent i sæson 2020. 

Vi håber på jeres forståelse i en svær tid for Vigersted Skytteforening

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Vigersted Skytteforening fortsat lukket

Udgivet: 19. maj 2020

Den gradvise genåbning af Danmark, har indtil nu ikke været til gavn for vores forening. Det er fortsat ikke tilladt at forsamles mere end 10 personer, hvorfor det under gældende retningslinjer ikke er muligt, at åbne Vigersted Skytteforening med bemandede skydebaner.

Ligeledes er foreningen blevet informeret om at den planlagte riffelprøve (lørdag d. 23/5) også er aflyst.

Vi håber der ikke går alt for længe før vi kan få skudt sæsonen ind.

Økonomi: Opfordring til medlemmer

Udgivet: 28. april 2020

Nuværende regler om forsamlinger på max 10 personer, er foreløbig gældende til d. 10 maj. Vi håber meget, at der herefter vil blive lempet på disse regler, således vi igen kan åbne Vigersted Skytteforening. Perioden med nedlukning har været til stor ærgelse for både bestyrelsen, men især også medlemmerne, men det er nu engang vilkårene. Vigersted Skytteforening, som så mange andre organisationer, lider også under økonomiske udfordringer af Covid-19. Foreningen har stadig en del faste udgifter som fortsat skal betales, ligesom de planlagte udbedringer af banerne, også har omkostninger tilknyttet. Mange af vores medlemmer, har været vant til at betale deres kontingent, når de mødte op til første skydedag, hvorfor vi i disse lukketider, har set en stor nedgang i vores indtægter. Som forening, er vores primære indtægtskilde, netop kontingentindbetalinger. Til de medlemmer som allerede har betalt deres kontingent, skylder Vigersted Skytteforening jer tak for opbakning og loyalitet.

Vi vil ydmygt anmode resterende medlemmer om, at indbetale deres kontingent, så foreningens økonomi ikke bliver ramt hårdere end højst nødvendigt. Vi er klar over, at det for nogle kan virke meningsløst, at betale til noget man ikke kan gøre brug af lige nu, men vi håber alligevel, at I som medlemmer af fællesskabet i Vigersted Skytteforening vil udvise sammenhold på denne måde. 

Vi håber på jeres forståelse og på forhånd tak!

Bestyrelsen

Årskontingentet er på 700 kr. Indbetalinger kan ske via bankoverførsel eller mobilepay. Husk at tilføje dit navn.

Generalforsamling aflyst

Udgivet: 20. marts 2020

Grundet forbud fra regeringen, om at samles mere end 10 personer, aflyses generalforsamlingen på tirsdag d. 24/3.

Da vi endnu ikke ved, hvordan situationen omkring Covid-19 forløber sig,  planlægges der ikke ny generalforsamling, før, myndighederne igen giver tilladelse til at forsamles.

Følg med her på hjemmesiden omkring kommende aflysninger af aktiviteter.

Bemærk, at vi opdaterer ikke kalenderen løbende ift. aflysninger vedr. Covid-19. 

Ved spørgsmål, kontakt os her på Facebook eller på email vigerstedskf@live.dk

Næstkommende skydninger aflyses

Udgivet: 16. marts 2020

På grund af corona virus, og for at mindske spredning af smitte mest muligt, aflyses skydning på onsdag d. 18/3 og lørdag d. 21/3.

Bestyrelsen følger situationen nøje, og vil løbende informere via hjemmesiden her, samt på Facebook. Foreløbigt er kun denne uges aktiviteter aflyst, men afhængig af situationens udvikling, foreligger der risiko for, at fremtidige aktiviteter, ligesom generalforsamlingen d. 24. marts også bliver aflyst eller rykket.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte foreningen på mail vigerstedskf@live.dk

Skydedage uden fast bemanding for medllemmer

Udgivet: 03. marts 2020

Med den nye miljøgodkendelse, har Vigersted skytteforening fået mulighed for flere skydedage. Grundet vores begrænsede kapacitet til bemanding, vil vi give medlemmer mulighed for at skyde på udvalgte dage uden fast vagthold, såfremt disse har bestået foreningens sikkerhedskursus på vores banearealer.
Kurset er under udarbejdelse, men tilmelding kan ske allerede nu til Vigerstedskf@live.dk.
 
Husk kurset er betinget af, at du som medlem, kan fremvise diplom for bestået skydelederkursus. Skydelederkurset kan tages online gennem Dansk Skytte Union her.
Regler for brug af banen udenfor åbningstid, samt tidspunkter for dette, vil blive offentliggjort i løbet af foråret.

Generalforsamling

Udgivet: 25. februar 2020

Vigersted skytteforening afholder generealforsamling d. 24. marts kl. 18-20. 

Generalforsamlingen finder sted på  følgende adresse: Mellem Broerne 12E, 4100 Ringsted. Du kan se parkeringsmuligheder her.

Vi håber på at se alle medlemmer denne aften. Du finder dagsorden her.

Aktivitetsprogram 2020

Udgivet: 20. februar 2020

Så er vores aktivitetsprogram for sæson 2020 tilgængeligt her på hjemmesiden. Du finder det under fanen “kalender”.

Skydebanen åbner første gang onsdag d. 18. marts!

Bemærk der løbende i sæsonen kan komme mindre justeringer, hvorfor du som skytte altid bør holde dig opdateret på hjemmesiden. Vi glæder os til at se dig på banen og skyde den nye sæson ind sammen.

Klubaften bliver til åben skydedag

Udgivet: 20. februar 2020

Fra sæson 2020 skifter vores skydedage om onsdagen navn fra “klubaften” til ” åben skydedag”. Der har været en del misforståelser omkring navnet “klubaften”, som nok antyder, at kun medlemmer er velkomne. Sådan har det aldrig været. Klubaftenerne om onsdagen, som nu hedder “åbne skydedage”, er dage hvor både medlemmer og gæster er velkomne. Det er på disse dage vi har fuld bemanding på banerne, hvor dygtige instruktører står klar til at hjælpe erfarne som nye. Således er skydedagen den samme, blot med nyt navn. 

Betal dit kontingent og SKV med mobilepay

Udgivet: 06. januar 2020

Vi har på det seneste oplevet, at mange ønsker at betale regninger fra VSF, hjemmefra via mobilepay. Vi ønsker selvfølgelig, at yde den bedste service til vores medlemmer, hvorfor du fra det nye år kan betale både kontingent og faktura (SKV) med mobilepay.

Selvfølgelig er det fortsat muligt, at betale via kontooverførsel, ligesom du stadig kan betale kontant i klubhuset.

OBS! Det er vigtigt, at du bruger det korrekte nummer til din transaktion, da vi ellers har svært ved at se, hvad du præcist betaler for. Tilføj evt. en præcisering i kommentarfeltet.

Du kan altid finde finde numrene under kontaktinformationer her på siden.

Kontingent: 10764 & Faktura/SKV: 800997

Nyt kontingent i 2020

Udgivet: 03. januar 2020

Vi har søsat flere projekter i den seneste tid, som alt sammen koster penge. Bestyrelsen har derfor besluttet, øge det årlige kontingent fra 600 kr til 700 kr. 

Vi håber på medlemmernes forståelse. Rigtig godt nytår

Øget sikkerhed i Vigersted skytteforening

Udgivet: 30. december 2019

På baggrund af udvist bekymring fra enkelte af vores naboer, har vi udvidet sikkerheden på den ene af vores baner. Det drejer sig om skydehuset på 200 meter-banen, som vakte bekymring ift. skudvinklen og hvorvidt man sikkert kan færdes på arealet op til banen under skydning. Politiets sikkerhedsrepræsentant, som jævnligt tilser om skydebanerne lever op til sikkerhedskravene, fandt ikke nogen grund til bekymring, da alle sikkerhedskrav opfyldes. Alligevel har bestyrelsen i VSF besluttet, at påmontere jernplader på ydersiden af højre sluse til opfang af eventuelle projektiler. Ligesom ekstra skilte med varsling om skydeområde er opsat fra skovsiden.

Selvom banen hele tiden har været sikkerhedsmæssig forsvarlig, ifølge politiet, ønsker vi ikke at skabe utryghed hos vores naboer. Vi i Vigersted Skytteforening ønsker kun et godt forhold til vores naboer, hvorfor vi også valgte at efterkomme disse ønsker om tiltag. Vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden.

Mandag d. 30. september 2019, kunne man i Dagbladet Ringsted læse om en af vores naboers bekymring for den nye miljøgodkendelse.

Udgivet: 03. oktober 2019

Vi i Vigersted Skytteforening prøver i muligt omfang at lytte til vores naboers bekymring, da skydebaner som vores, netop er støjende aktiviteter. Den nye og meget omkostningsfulde miljøgodkendelse er også et resultat af naboklager, hvor man ønskede den gamle miljøgodkendelse revideret.

Alligevel er der mange faktuelle ting i artiklen, som enten er mangelfulde eller fraværende. Vi vil derfor bidrage med vores perspektiv i sagen.

Vi har forsøgt flere tiltag for at mindske støj på vores baner. Herunder to skydehuse med støjdæmpende sluser og afviklingen af 300m & 500m banerne. Men at lyddæmpe samtlige våben eller stille krav om at vores brugere selv skal lyddæmpe deres våben, er ikke alene omkostningsfuldt, men også i strid med lovgivningen. Det er ikke tilladt at montere lyddæmpere på skytteforeningsvåben. Vi  vil ligeledes understrege, at montering af lyddæmper, ikke har effekt på den lyd vores naboer hører, da riffelprojektiler overstiger lydens hastighed, og derfor udgiver et overlydsknald, som vi kender det fra jægerfly. Lyddæmpere dæmper kun lyden fra mundingen af riflen til gavn for skytten selv.

Mindst hvert andet år, kontrollerer politiet om skydebanen lever op til de sikkerhedsmæssige krav de stiller til os. I Vigersted Skytteforening fylder sikkerhed meget, vi har konstant sikkerhed som første prioritet under vores skydninger. Vi garanterer derfor også, at det absolut er sikkert, at færdes uden for skydebanernes afmærkning, ligesom det er sikkert at færdes på foreningens område, når man følger instruktørernes anvisninger. Til orientering kan tilføjes, at når den røde kugle er hejst på banen, er der igangsat skydning.

Vigersted Skytteforening er omgrænset af volde. Ikke støjvolde, som der benævnes i artiklen, men sikkerhedsvolde til at opfange projektilerne. Vi er i foreningen imødekommende overfor initiativer, som kan dæmpe støjen yderligere. Om jordvolde lige er den mest optimale løsning, er vi ikke sikre på. Problematikken omkring etablering af støjafskærmning ligger egentlig i, at området hvor skydebanen ligger er fredet. Derfor er det meget svært, hvis ikke nærmest umuligt, at få tilladelse til at bygge eller grave.

Hvis der er spørgsmål eller kommentar til vores svar eller artiklen i Dagbladet Ringsted er du velkommen til at kontakte Vigersted Skytteforening på email: Vigerstedskf@live.dk

Stigende antal medlemmer

Udgivet: 11. september 2019

Vi tager i fællesskab hele tiden nye tiltag, for at gøre skydningen mere interessant for vores medlemmer. Det afspejler sig i de mange nye medlemmer som er tilgået foreningen i 2019. 

Vores medlemstal er nu oppe på 165, hvilket betyder en stigning på godt 22 % i 2019.

Det er meget flotte tal, som kun få skytteforeninger i Danmark kan fremvise. Derfor skylder vi en stor tak til alle de medlemmer som, med deres initiaver og engament, har gjort en ekstra indsats med frivlligt arbejde i foreningen. Om det er på arbejdsdage, vagthold eller noget helt andet.

Tusinde tak.

VSF søger donationer til nyt toiletrum

Udgivet: 12. april 2019

Tegningerne til et nyt toilet er allerede klar og indsendt til kommunen. Vores plan er, at bygge to stationære toiletter i separat rum med skillevæg i skiveskuret. Afløbet fra toilettet føres til en nedgravet samletank, som tømmes efter behov.

Næste skridt i processen er nu,  at realisere planen. Vi håber derfor på donationer fra medlemmer, til at gøre det nye toilet til virkelighed. Vi søger samtidig også forskellige fonde om bidrag til projektet.

Har du lyst til at give et bidrag til projektet, så er du hjertelig velkommen til, at sende et beløb efter eget ønske til nedenstående MobilePay-nummer. Mærk venligst overførslen med teksten “Toilet” evt. efterfulgt af dit navn.

Vi takker for al den hjælp vi kan få!

 

888440

Tilskud til nye stålskiver

Udgivet: 10. april 2019

Vigersted Skytteforening har, fået bevilliget et tilskud på 29.000 kr. fra Danmarks Idrætsforbund til nye stålskiver. Det betyder vi snart kan tilbyde nye typer skydninger på både pistol- og riffelbanerne.

For os er det vigtigt, at skydning er alsidig, og aldrig bliver kedeligt. Derfor vil vi gerne tilfredsstille alle medlemmernes forskellige interesser indenfor skydning. 

De nye skiver består dels af vælteskiver til Steel challenge & IPSC, og dels af forskellige jagtskiver i forskellige dyresilluetter, hvor træf i hjerteregionen hejser et lille flag. 

 

 

Nye aktivitetskrav

Udgivet: 08. februar 2019

Bestyrelsen har besluttet, at ændre aktivitetskravene for medlemmer med SKV2.

Fremover skal du som minimum være fremmødt på banen, til enten klubaftener eller VSF-dage, 6 gange årligt for pistolskytter & 4 gange for riffelskytter. Således er aktivitetskravene de samme, om du er våbenejer (SKV2) eller om du er medlem i prøveperioden.

Prøveperioden for pistolskytter, som ønsker SKV2, er fortsat 2 år.

Online skydelederprøve

Udgivet: 28. januar 2019

Nu er det muligt, at tage skydelederprøven online. Prøven udgør en række tilfældige spørgsmål i sikkerhedsbestemmelserne. Det tager ca. 20 minutter at gennemføre prøven, og den er gratis.

Er du medlem af Vigersted Skytteforening, og samtidig ikke er bange for at tage ansvar. Så søger vi altid banekommandører/skydeledere til opretholdelse af sikkerheden på banerne.

Du kan tage skydelederprøven her.