nyheder

Vi forsøger løbende at lægge information op om vores aktiviteter.
Al information bliver ligeledes udsendt på nyhedsmail og Facebook

Kursus i rengøring af våben, og Skydning med Pistol

Udgivet: 12. januar 2023

Der afholdes kursus i rengøring af våben og skydning med pistol.

Der er åbent for alle medlemmer, medbring gerne egne våben.

Se mere info om kurserne her: Link til program
Info om arrangement

Kurset holdes følgende dage: 18/1, 1/2, 1/3, 15/3

Tilmeld her

Ombytning af skydedage i uge 50

Udgivet: 6. november 2022

Der byttes om på skydetider mandag d. 12/12 og tirsdag d. 13/12
Ved spørgsmål kontakt Formanden

Ombytning af skydedage i uge 42

Udgivet: 10. september 2022

Der byttes om på skydetider mandag d. 17/10 og 18/10
Ved spørgsmål kontakt Formanden

Ombytning af skydedage i uge 31

Udgivet: 6. juni 2022

Der byttes om på skydetider mandag d. 1/8 og fredag d. 5/8 i uge 21
Ved spørgsmål kontakt Formanden

Ombytning af skydedage i uge 21

Udgivet: 24. april 2022

Der byttes om på skydetider mandag d. 23/5 og tirsdag d. 24/5 i uge 21.
Ved spørgsmål kontakt Formanden

 

Aktivitetskalender for 2022

Udgivet: 30. marts 2022

Aktivitetskalenderen for 2022 klar.

Husk løbende at hold dig opdateret da der vil forekomme ændring hen over året.

Se den her

Mvh. Bestyrelsen

 

Fastholdelse af kontingent

Udgivet: 25. februar 2022

Bestyrelsen har besluttet, at fastholde det årlig kontingent for medllemsskab af Vigersted Skytteforening. Flere har sat spørgsmålstegn ved dette, i lyset af nedlukningen af vores 100/200 meter bane. Forklaringen bag beslutningen, er således, at foreningens samlede udgifter ikke reduceres grundet denne nedlukning, primært fordi al mandskab netop er frivillige. Kontingentet fastholdes alligevel i 2022, på trods generelle prisstigninger i samfundet (tiltagende energipriser, inflation mv.) og forventelige udgifter ifm. etablering af ny 100 meter bane. 

Vi håber på medlemmernes støtte og forståelse.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2022

Udgivet: 20. februar 2022

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling d. 23. marts klokken 1830 på adressen: Mellem Broerne 12e, 4100 Ringsted.

Alle medlemmer har modtaget nærmere information herom, samt kontingentopkrævning, på email.

Ændret skydetid

Udgivet: 15. januar 2022

Der byttes om på skydetiderne for mandag d. 31/1-2022 og tirsdag d. 1/2-2022 i uge 5

Ny aktivitetskalender til marts

Udgivet: 12. januar 2022

Det er ikke muligt at finde vores kalender her på hjemmesiden endnu. Vi afventer foreløbig en opdatering af vores miljøgodkendelse fra kommunen. Vi kan derfor ikke offentliggøre en aktivitetskalender endnu. Vi forventer at have den nye aktivitetskalender klar til marts. 

OBS: Indtil den nye kalender er klar, vil du opleve at, når du trykker på vores kalender under fanen “skydetider”, vil de foreløbigt gældende skydetider for skytter med grønt medlemskort fremkomme.

Færre klubaftener fra oktober

Udgivet: 15. september 2021

Fra oktober og resten af året holder vi kun åbent hver anden onsdag. Du finder datoerne i vores kalender under fanen “skydedage”.

Bemærk at du som grønt medlem, kan skyde med grovkaliber på de onsdage vi holder lukket.

Husk: Der holdes juleafslutning d. 15. december med fælles skydning og julehygge for medlemmer.

Stikprøvekontrol på grønne skydedage

Udgivet: 06. september 2021

Bestyrelsen har nedsat en kontrolgruppe, der skal sikre at reglementer og sikkerhed overholdes på ubemandede skydedage (grønne skydedage). De vil foretage løbende stikprøvekontrol på disse dage, så hvis du som skytte med grønt medlemskort, møder en af vores kontrollører, så tag godt imod dem og spørg endelig hvis du er tvivl om noget. Foreningens tilladelser til at drive en skydebane, afhænger af, at vi overholder gældende bestemmelser. Vær derfor altid opdateret på regler og skydetider. Du finder dem på hjemmesiden nederst under fanen ”skydedage”.

100/200 m-banerne er lukket

Udgivet: 28. juli 2021

Desværre er det ikke længere muligt for os, at tilbyde skydning på vores lange baner. Dette skyldes, at vores lejeaftale med lodsejer ophører uden mulighed for fornyelse. Vi i bestyrelsen, søger fortsat efter alternative løsninger, således vi kan tilbyde riffelskydning på længere afstande for vores medlemmer.

Vi vil fortsat have mulighed for riffelskydning på 50 meter.

Skydning på belyste baner

Udgivet: 07. oktober 2020

Førhen var der ikke et fast tidspunkt for hvornår skydningen skulle afsluttes, da vores tilladelse kun gjaldt til solnedgang. Med en ny miljøgodkendelse, kan vi nu tilbyde skydning efter solnedgang, hvorfor de bemandede skydninger nu ligger i faste tidsrum. Med andre ord, er det fra i år muligt, at holde åbent i eftermiddag-/aftentimerne i vinterhalvåret, da vi har opsat stationær belysning på alle baner.

Vi ses på banen!

Nye aktivitetskrav

Udgivet: 08. februar 2019

Bestyrelsen har besluttet, at ændre aktivitetskravene for medlemmer med SKV2.

Fremover skal du som minimum være fremmødt på banen, til enten klubaftener eller VSF-dage, 6 gange årligt for pistolskytter & 4 gange for riffelskytter. Således er aktivitetskravene de samme, om du er våbenejer (SKV2) eller om du er medlem i prøveperioden.

Prøveperioden for pistolskytter, som ønsker SKV2, er fortsat 2 år.