nyheder

Vi forsøger løbende at lægge information op om vores aktiviteter.
Al information bliver ligeledes udsendt på nyhedsmail og Facebook

Information omkring ændringer til grøn skydning

Ombytning af skydedage i uge 19

Udgivet: 05. maj 2024

Der byttes om på skydetider mandag d. 6. maj og tirsdag d. 7. maj

Ved spørgsmål kontakt Formanden

Kalender 2023 & 2024 (1.kvartal)

Udgivet: 01. oktober 2023

Vores kalender er opdateret og indeholder aktiviteter for resten af året samt klubaftener for 1.kvartal 2024.

Formanden

Ombytning af skydedage i uge 26

Udgivet: 30. maj 2023

Der byttes om på skydetider mandag d. 26/6 og fredag d. 30/6

Ved spørgsmål kontakt Formanden

Information omkring ændringer til grøn skydning

Udgivet: 22. marts 2023

Der byttes om på skydetider mandag d. 20/2 og fredag d. 24/2

Ved spørgsmål kontakt Formanden

Information om pistol skydning

og sikkerhedskursus på Vigersted skydebane

Udgivet: 24. februar 2023

Pistol gruppen i VSF ønsker at afholde skydninger i 2023 der omfatter skydning
på andre baner end 25m banen.

Disse skydninger er bla. andet Bowling-Pin og Terrænmæssig hurtigskydning samt skydning på
vende/duelanlæg som er under DSF.

Skydningerne vil være på Klubaftener (onsdage) VSF-lørdage og udvalgte
Mandage og Torsdage.

Da disse skydninger er ude i terrænet skal sikkerheden være i top som altid.
Pistol gruppen vil afholde sikkerheds kurser i løbet af året det første
er den 15. Marts teori og 22. Marts praksis.

Så hvis du ønsker at deltage i disse skydninger og ikke har en A eller B licens under DSF skal du på et kursus
inden du kan komme med ud at skyde.

Kurset tager et par timer i alt.
Med venlig hilsen Pistolgruppen VSF

 

 

Er du interesseret i B-Licens?

Udgivet: 24. faëbruar 2023

Vigersted Skytteforening afholder typisk et B-licens kursus om året.
Hvis du er interesseret skriv dig på listen her og få information omkring hvornår næste
kursus er klart : Skriv dig på listen her

Ombytning af skydetid Uge 8

Udgivet: 21. januar 2023

Der byttes om på skydetider mandag d. 20/2 og fredag d. 24/2

Ved spørgsmål kontakt Formanden

Kursus i rengøring af våben, og Skydning med Pistol

Udgivet: 12. januar 2023

Der afholdes kursus i rengøring af våben og skydning med pistol.

Der er åbent for alle medlemmer, medbring gerne egne våben.

Se mere info om kurserne her: Link til program
Info om arrangement

Kurset holdes følgende dage: 18/1, 1/2, 1/3, 15/3

Tilmeld her

Aktivitetskalender for 2022

Udgivet: 30. marts 2022

Aktivitetskalenderen for 2022 klar.

Husk løbende at hold dig opdateret da der vil forekomme ændring hen over året.

Se den her

Mvh. Bestyrelsen

 

Fastholdelse af kontingent

Udgivet: 25. februar 2022

Bestyrelsen har besluttet, at fastholde det årlig kontingent for medllemsskab af Vigersted Skytteforening. Flere har sat spørgsmålstegn ved dette, i lyset af nedlukningen af vores 100/200 meter bane. Forklaringen bag beslutningen, er således, at foreningens samlede udgifter ikke reduceres grundet denne nedlukning, primært fordi al mandskab netop er frivillige. Kontingentet fastholdes alligevel i 2022, på trods generelle prisstigninger i samfundet (tiltagende energipriser, inflation mv.) og forventelige udgifter ifm. etablering af ny 100 meter bane. 

Vi håber på medlemmernes støtte og forståelse.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2022

Udgivet: 20. februar 2022

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling d. 23. marts klokken 1830 på adressen: Mellem Broerne 12e, 4100 Ringsted.

Alle medlemmer har modtaget nærmere information herom, samt kontingentopkrævning, på email.

Ny aktivitetskalender til marts

Udgivet: 12. januar 2022

Det er ikke muligt at finde vores kalender her på hjemmesiden endnu. Vi afventer foreløbig en opdatering af vores miljøgodkendelse fra kommunen. Vi kan derfor ikke offentliggøre en aktivitetskalender endnu. Vi forventer at have den nye aktivitetskalender klar til marts. 

OBS: Indtil den nye kalender er klar, vil du opleve at, når du trykker på vores kalender under fanen “skydetider”, vil de foreløbigt gældende skydetider for skytter med grønt medlemskort fremkomme.

Færre klubaftener fra oktober

Udgivet: 15. september 2021

Fra oktober og resten af året holder vi kun åbent hver anden onsdag. Du finder datoerne i vores kalender under fanen “skydedage”.

Bemærk at du som grønt medlem, kan skyde med grovkaliber på de onsdage vi holder lukket.

Husk: Der holdes juleafslutning d. 15. december med fælles skydning og julehygge for medlemmer.

100/200 m-banerne er lukket

Udgivet: 28. juli 2021

Desværre er det ikke længere muligt for os, at tilbyde skydning på vores lange baner. Dette skyldes, at vores lejeaftale med lodsejer ophører uden mulighed for fornyelse. Vi i bestyrelsen, søger fortsat efter alternative løsninger, således vi kan tilbyde riffelskydning på længere afstande for vores medlemmer.

Vi vil fortsat have mulighed for riffelskydning på 50 meter.

Skydning på belyste baner

Udgivet: 07. oktober 2020

Førhen var der ikke et fast tidspunkt for hvornår skydningen skulle afsluttes, da vores tilladelse kun gjaldt til solnedgang. Med en ny miljøgodkendelse, kan vi nu tilbyde skydning efter solnedgang, hvorfor de bemandede skydninger nu ligger i faste tidsrum. Med andre ord, er det fra i år muligt, at holde åbent i eftermiddag-/aftentimerne i vinterhalvåret, da vi har opsat stationær belysning på alle baner.

Vi ses på banen!

Nye aktivitetskrav

Udgivet: 08. februar 2019

Bestyrelsen har besluttet, at ændre aktivitetskravene for medlemmer med SKV2.

Fremover skal du som minimum være fremmødt på banen, til enten klubaftener eller VSF-dage, 6 gange årligt for pistolskytter & 4 gange for riffelskytter. Således er aktivitetskravene de samme, om du er våbenejer (SKV2) eller om du er medlem i prøveperioden.

Prøveperioden for pistolskytter, som ønsker SKV2, er fortsat 2 år.