nyheder

Vi forsøger løbende at lægge information op om vores aktiviteter.
Al information bliver ligeledes udsendt på nyhedsmail og Facebook

Våbeneftersyn 2019

Udgivet: 23. juli 2019

Alle der har våben hjemme, som er registreret i foreningen (SKV2), skal foruden at opfylde aktivitetskravene, deltage i årligt våbeneftersyn, for at beholde tilladelsen.

Der afholdes våben eftersyn på klubaftenerne d. 28. august kl. 17:00-18:30, og d. 04. september kl. 17:00-19:30

Har du ikke mulighed for at møde på en af disse dage, skal du henvende dig til formanden, og lave anden aftale.

Ekstraordinær skydedag

Udgivet: 23. juli 2019

Vigersted Skytteforening er, som altid, forpligtet til at offentliggøre hvilke dage/tider vi skyder, til gavn for vore naboer og beboer i nærområdet. Denne information kan findes her på hjemmesiden under “kalender”. 

 I tidsrummet fredag d. 16/9 kl 16:00-20:00, afholdes et særskilt privat arrangement på banerne i Vigersted Skytteforening, som først er tilføjet kalenderen pr. dags dato.  

For nærmere information kontakt Allan Berthelsen på tlf: 60 66 88 64.

VSF søger donationer til nyt toiletrum

Udgivet: 12. april 2019

Tegningerne til et nyt toilet er allerede klar og indsendt til kommunen. Vores plan er, at bygge to stationære toiletter i separat rum med skillevæg i skiveskuret. Afløbet fra toilettet føres til en nedgravet samletank, som tømmes efter behov.

Næste skridt i processen er nu,  at realisere planen. Vi håber derfor på donationer fra medlemmer, til at gøre det nye toilet til virkelighed. Vi søger samtidig også forskellige fonde om bidrag til projektet.

Har du lyst til at give et bidrag til projektet, så er du hjertelig velkommen til, at sende et beløb efter eget ønske til nedenstående MobilePay-nummer. Mærk venligst overførslen med teksten “Toilet” evt. efterfulgt af dit navn.

Vi takker for al den hjælp vi kan få!

 

888440

Tilskud til nye stålskiver

Udgivet: 10. april 2019

Vigersted Skytteforening har, fået bevilliget et tilskud på 29.000 kr. fra Danmarks Idrætsforbund til nye stålskiver. Det betyder vi snart kan tilbyde nye typer skydninger på både pistol- og riffelbanerne.

For os er det vigtigt, at skydning er alsidig, og aldrig bliver kedeligt. Derfor vil vi gerne tilfredsstille alle medlemmernes forskellige interesser indenfor skydning. 

De nye skiver består dels af vælteskiver til Steel challenge & IPSC, og dels af forskellige jagtskiver i forskellige dyresilluetter, hvor træf i hjerteregionen hejser et lille flag. 

 

 

Nye aktivitetskrav

Udgivet: 08. februar 2019

Bestyrelsen har besluttet, at ændre aktivitetskravene for medlemmer med SKV2.

Fremover skal du som minimum være fremmødt på banen, til enten klubaftener eller VSF-dage, 6 gange årligt for pistolskytter & 4 gange for riffelskytter. Således er aktivitetskravene de samme, om du er våbenejer (SKV2) eller om du er medlem i prøveperioden.

Prøveperioden for pistolskytter, som ønsker SKV2, er fortsat 2 år.

Online skydelederprøve

Udgivet: 28. januar 2019

Nu er det muligt, at tage skydelederprøven online. Prøven udgør en række tilfældige spørgsmål i sikkerhedsbestemmelserne. Det tager ca. 20 minutter at gennemføre prøven, og den er gratis.

Er du medlem af Vigersted Skytteforening, og samtidig ikke er bange for at tage ansvar. Så søger vi altid banekommandører/skydeledere til opretholdelse af sikkerheden på banerne.

Du kan tage skydelederprøven her.

Close Menu